Dnes je utorok 6.december 2016. Meniny má Mikuláš.  


www.ubytovaniezaneta.sk


Informačné služby Informačné služby
turistika Turistika

Informačné služby Revúca-Tornaľa


Krasnohorska jaskyna

AVK magnezit Revuca
basket Roznava

Štatistika návštevnosti
Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!
reklama

volby Kam dnes vyraziť?

Škola, ktorá kráča s dobou
Dátum: 01.12.2016 Zdroj: https://sostrv.edupage.org/photo...


Neuveriteľná skutočnosť
Ďalší zrealizovaný projekt EÚ na SOŠ technickej v Rožňave
Neuveriteľné sa stalo opäť skutočnosťou. Vďaka podpore EÚ, projektu Erasmus + a oddanému prístupu viacerých pedagógov, za mimoriadnej podpory riaditeľky PaedDr Diany Košťálovej, na prelome októbra a novembra t. r. sa tentokrát SOŠ technická z Rožňavy ocitla v cieľovej krajine: Spojené kráľovstvo, v meste Portsmouth.
Výber žiakov pre tento projekt bol náročný a obtiažny. Uskutočnil sa na základe viacerých kritérií. Tomu predchádzali informácie na panely vo vestibule školy, na popularizáciu programu medzi žiakmi a ich motivovanie. Prihlásených žiakov bolo veľa. Sledoval sa však prospech, komunikácia v cudzom jazyku, vedomosti a zručnosti z odborných premetov, aktivita na odbornej praxi, výcviku ako aj flexibilita a tvorivosť na vyučovacích hodinách. Uskutočnil sa prvotný informačný osobný pohovor, po ktorom nasledovalo podanie prihlášky žiakmi. Výberovému konaniu predchádzal vedomostný písomný test z cudzieho jazyka, následne individuálny rozhovor s uchádzačmi o odbornú prax v zahraničí, v cudzom jazyku. Ďalším kritériom výberu boli osobnostné a charakterové vlastnosti ako zodpovednosť, spoľahlivosť, prístup k povinnostiam, komunikatívnosť a pod.
Zúčastnení stáže boli rozdelení do skupín, podľa odborov a pracovali v piatich rôznych mestských častiach vo firmách a divadle. Náplň práce bola pestrá a zaujímavá. Podieľali sa napr. na stavbe schodov, programovaní a oprave PC, stavali veľké dotykové PC, PC stoly, totemy, panely.
Aj keď odborná prax trvala denne od 8:30 do 17:00 hodiny, tá bdelosť a zaujatosť študentov pri práci bola obdivuhodná a prístup nadriadených milý, prívetivý a nápomocný.
Nebolo to menej vzrušujúce ani v susednom Maďarsku. Šesť žiakov so sprevádzajúcimi učiteľmi sa podieľali na odbornej stáži v Budapešti. Na tieto miesta vyštartovali žiaci štvorročného študijného odboru s maturitným vysvedčením a výučným listom z oblasti elektrotechniky. Celá stáž bola zameraná na autoelektroniku, zabezpečovaciu elektroniku a výrobu plošných spojov. Práca nebola obtiažna, nakoľko sa pracovalo v priestranných, moderne vybavených laboratóriách s nezvyčajnými zariadeniami a prístrojmi. Zúčastnení vykonávali práce za prítomnosti zrelých odborníkov s bohatými skúsenosťami v oblasti monitorovania, hodnotenia a kladne vplývali na odborný rast študentov. Vo voľných chvíľach, denne sa spoznávali krásy hlavného mesta Maďarska, ktoré sú neopísateľné.
Odborná stáž zúčastneným dala nesmierne veľa. Oboznámili sa s novými pracovnými metódami a postupmi. Získali informácie o moderných technológiách a o ich aplikácii. Spoznávali pracovnú morálku a disciplínu na pracovisku. Oboznamovali sa aj s odbornou terminológiou v cudzom jazyku. Spoznávali kultúru, spoločenský a politický život v Spojenom kráľovstve. Dá sa konštatovať, že sa posilnil ich vlastný osobnostný rozvoj a rozšíril celkový spoločenský rozhľad. Všetci zúčastnení stáže si pochvaľujú ubytovanie na súkromí ako aj hostiteľské rodiny. No a strava? Úplne iná ako doma ale veľmi chutná. S domácimi sa veľa rozprávalo aj pri stoloch, nakoniec sa im Slovensko zapáčilo. Radi by zažili tuhú zimu a sneh v Tatrách, ktoré oni postrádajú. Spoznali mnoho úžasných ľudí, za ktorými im bude smutno.
Projekt Erasmus + umožnil získať skúsenosti nielen v oblasti duálneho vzdelávania ale aj v zlepšení kvality a atraktívnosti odborného technického vzdelávania. Umožnil získať medzinárodné skúsenosti a prispel k rozvoju jazykových, odborných a organizačných kompetencií.
Projektu sa vďačí i zato, že ponúkol možnosť cestovať nezvyčajnými dopravnými prostriedkami. Práve projekt Erasmus+ poskytol príležitosť na správne využitie voľného času, ktorý sa vospolok snažili využiť čo najlepšie a vidieť toho čo najviac.
Sledovali architektúru Anglicka, navštívili kultúrne a historické centrá a pritom využívali znalosť anglického jazyka. Cez víkend si pozreli Londýn v doprovode svojho učiteľa a práve tam sa bolo naozaj v čom kochať.
Úspešné absolvovanie odbornej stáže v zahraničí bude uznané ako časť povinnej odbornej praxe žiakov, resp. odborného výcviku v rámci štúdia v danom ročníku. Súčasne ovplyvní klasifikáciu žiakov z odborných predmetov a z cudzieho jazyka. Získané vedomosti a zručnosti žiak využije v rámci praktickej maturitnej skúšky, prípadne pri ústnej forme maturitnej skúšky z odborných predmetov, z cudzieho jazyka, resp. aj v rámci stredoškolskej odbornej činnosti. Všetci boli držiteľmi osvedčenia Europass – Mobility ako aj Work Experience Certificate, ktoré prevzali od hostiteľskej inštitúcie IBD.
Celú odbornú prax absolvovanú v zahraničí monitorovala sprevádzajúca osoba, ktorá s veľkým uspokojením pri návrate odovzdala svojich zverencov túžobne očakávajúcim rodičom.
Trojtýždňový pobyt vďaka EÚ projektu Erasmus + zanechal v účastníkoch stáže v zahraničí, v Portsmouthe hlboké a nezabudnuteľné dojmy a doživotné spomienky, ktoré pripomínajú aj fotozábery z pobytu na nástenkách školy.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na zrealizovaní horeuvedeného projektu.


Mgr. Richard Kron

Novšie akcie Staršie akcie
Firma Katalóg firiem

Pridaj do katalogu
volby Fotoreportáž

Svadobný a spoločenský salón ANGEL Rožňava Košická 7
Dátum: 09.11.2015 Zdroj:

Zaujímavé články Zaujímavé články

viac
LENMARK SERVICE

sapeli

Predaj a servis registračných pokladníc.
Informujte sa zadarmo na 0905 276 351


MegaInzercia.sk

Kontrafakt

Britakov

Roll-mont

Pohrebné služby IRIS

Kamenictvo Helcman

Autobazár Krásnohorské podhradie

Kanala

montaznaplosina
Július Tokár
obchodný zástupca
Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.,
oblastný vedúci

Námestie baníkov 15
048 01 Rožňava
Mobil: 0915 740 359
e-mail: jtokar@fo.pss.sk


Gipszan

RVTV

Copyright © JoZo 2007
Dostupnosť podľa Monitoring-serverov.sk